2024 e-İrsaliye Zorunluluğu, e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

2024 e-İrsaliye Zorunluluğu, e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

e-İrsaliye nedir? e-İrsaliye kesmek zorunlu mu?

e-İrsaliye uygulaması matbu olarak düzenlenen sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenerek, alıcıya gönderilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan uygulamadır. Ülkemizde 509 No'lu VUK ile belirli sektör ve mükellef gruplarının e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçişleri sağlanmıştır.

2022 yılında yeni bir regülasyon ile e-İrsaliye uygulamasının kapsamı genişletilerek uygulama daha yaygın hale getirilmiştir. Bu kapsamda 2024 yılında e-İrsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacak mükellef grupları aşağıdaki gibidir:

  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2023 yılında cirosu 10 Milyon TL ve üzeri olan firmaların 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.
  • Demir ve çelik (GTİP 72) ile demir ya da çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetini gerçekleştiren firmaların (ticari kazançları basit usulde tespit edilenler hariç) e-Fatura uygulamasına dahil olma şartı aranmaksızın e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.

Ayrıca

  • ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler,
  • Maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
  • Şeker imalini gerçekleştirenler,
  • Gübre Takip Sistemine dahil olanlar,
  • Hal Kayıt Sistemi kapsamındaki sebze ve meyvelerin toptan ticaretini yapmaya başlayan tüccar veya komisyoncular,

gerekli şartları sağladıkları ayı takip eden dördüncü ayın başından itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları zorunludur.

2024 e-İrsaliye geçiş hadleri nedir?

e-İrsaliye geçiş haddi 2021 hesap döneminden itibaren 10 Milyon TL'dir.

e-İrsaliyeye geçen kağıt İrsaliye kesebilir mi?

e-İrsaliye'ye ilk kez dahil olacak firmalar, uygulamaya dahil oldukları ayın son gününe kadar e-İrsaliye yerine kağıt İrsaliye düzenleyebilir ve alabilirler.

e-İrsaliye başvurusu nasıl yapılır?

e-İrsaliye uygulaması kullanabilmek için e-Fatura kullanıcısı olmak zorunludur. e-İrsaliye uygulamasını, e-Fatura sisteminde hangi yöntemle kullanıyorsanız, aynı yöntemle kullanmak zorundasınız.

e-İrsaliye e-Fatura farkı nedir? İrsaliye Fatura yerine geçer mi?

Fatura ile İrsaliye arasındaki fark; faturada malın alış tarihi, ödem tutarı gibi malın satışına ait bilgiler yer alır. Faturada yer alan bu bilgiler İrsaliyede yer almaz. Bu nedenle İrsaliye Fatura yerine geçmez.

e-İrsaliye cezası nedir?

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet belgelerinin, kağıt olarak düzenlenmesi, gönderilmesi, alınması halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Özel usulsüzlük cezalarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

Siz de e-İrsaliyeye Mysoft ile geçiş yapın, farklı sistemlere, tekrar eden veri girişlerine, bakım, destek maliyetlerine katlanmak zorunda kalmayın! Lonca Ön Muhasebe Programıyla bütünleşik çalışan Mysoft Portal ile finansal işlemlerinizi tek merkezden yönetmenin keyfini yaşayın.

Tüm bunlar ve daha fazlası için bilgilerinizi bırakın sizi arayalım!

Portal Giriş
whatsapp icon WhatsApp