e-Arşiv Fatura Nedir? 2024 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

e-Arşiv Fatura Nedir? 2024 e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler; e-Fatura'ya kayıtlı olmayan kullanıcılara düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak oluşturabilir, alıcının isteğine göre kağıt ya da dijital ortamda iletebilir, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edebilirler.

2024 yılında e-Arşiv Fatura geçiş zorunluluğu kimleri kapsıyor?

Ocak 2022 tarihinde yayımlanan 535 No'lu Tebliğ ile e-Belge uygulamalarının kapsamı genişletilmişti. Firmaların brüt satış hasılatı ve sektörel bazda yeni düzenlemelerle e-Belge kullanımı yaygınlaştırılmıştı. Bu kapsamda 2024 yılında e-Arşiv Faturaya zorunlu olarak geçiş yapacak mükellef gurupları aşağıdaki gibidir:

  • Brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 2023 yılı hesap dönemi için 3 Milyon TL ve üzeri olan firmalar,
  • İnternet üzerinden satış yapanlardan brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 2023 yılı hesap dönemi için 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlarla aracılık edenlerden brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 2023 yılı hesap dönemi için 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlarla aracılık edenlerden brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 2023 yılı hesap dönemi için 500 Bin TL ve üzeri olanlar,
  • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı 2023 yılı hesap dönemi için 500 Bin TL ve üzeri olanlar,

Yukarda saydığımız mükelleflerin 1 Temmuz 2024 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapmaları gerekmektedir.

Şarj İstasyonlarının e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu

Elektrikli araçlara hizmet sağlayan şarj ağı ve şarj istasyonu işletmecileri 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçiş yapacak. Mükellefler, tutar ne olursa olsun verilen hizmetin karşılığında e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenleyecek.

e-Arşiv Fatura düzenleme sınırı nedir?

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere ve vergi mükelleflerine yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 2024 yılı için 6.900 TL'yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portalı üzerinden veya Özel Entegratörler aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

e-Arşiv Fatura kimlere kesilir?

e-Arşiv Fatura mükellefleri, e-Fatura mükelleflerine gerçekleştirmiş oldukları mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş oldukları mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Arşiv Fatura olarak kesmek zorundalar.

e-Arşiv Portal

e-Arşiv Portal uygulamasına giriş yapabilmek için öncelikle https://portal.efatura.gov.tr/EArsivPortalBasvuru/ adresinden başvuru işlemlerini yapmanız gerekir. Başvuru yaptıktan sonra Mali Mühür ile e-Arşiv Portal uygulamasına giriş yapabilirsiniz.

e-Arşiv Portal uygulamasına giriş yapmak için tıklayınız.

e-Arşiv Fatura cezası nedir? e-Arşiv Fatura zamanında kesmeme cezası?

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet belgelerinin, kağıt olarak düzenlenmesi, gönderilmesi, alınması halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ayrıca belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi ve bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda özel usulsüzlük cezası kesilir.

Özel usulsüzlük cezalarının listesine ulaşmak için tıklayınız.

Siz de e-Arşiv Faturaya Mysoft ile geçiş yapın, farklı sistemlere, tekrar eden veri girişlerine, bakım, destek maliyetlerine katlanmak zorunda kalmayın! Lonca Ön Muhasebe Programıyla bütünleşik çalışan Mysoft Portal ile finansal işlemlerinizi tek merkezden yönetmenin keyfini yaşayın.

Tüm bunlar ve daha fazlası için bilgilerinizi bırakın sizi arayalım!

Portal Giriş
whatsapp icon WhatsApp